side 16 av Fortegnelse over Løsøre-effecter og varebeholdning m.m. afg. Herman F. Schnells og hustrues dødsboe tilhørende, som bortsælges - ved offentlig auction 9 november etc.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.