side 3 av En fornuftig qvinde kommer fra herren ... Andreas Christopher Stuwitz & madame Elisabeth Stuwitz nee de von Rechen ... 23/11 1764 (anden dags bryllup)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.