side 1 av Elskov ... Andreas Christopher Stuwitz og ... Lydia Fasting Geelmuydens bryllups-dag 13.3.1797

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.