side 169 av Cort Adeler. Den norske sjøhelt

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.