side 14 av Naturen. Nr. 3, Mars 1881, 5te. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.