side 32 av Naturen. Nr. 8, August 1887, 11. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.