side 16 av Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.