side 17 av Naturen. Nr. 10, Oktober 1888, 12te. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.