side 12 av Naturen. Nr. 7, Juli 1891, 15de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.