side 24 av Naturen. Nr. 8, August 1891, 15de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.