side 22 av Naturen. Nr. 5, Mai 1928, 52. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.