side 34 av Naturen. Nr. 11, November 1933, 57. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.