side 23 av Naturen. Nr. 6, Juni 1935, 59. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.