Fotografi skapt av

Dato: 1919-05-01

Signatur: ubb-bs-ok-16544
Eies av

På fanen: "Fylker eder om Verdensbanneret"

Dette bildet er knyttet til emnene Gatelys, Politi, By- og småsteder, Gate, Folkemengde, Steinmur, 1. mai


comments powered by Disqus