Fotografi skapt av

Laget mellom 1925-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-16678
Eies av Billedsamlingen

Bildet er tatt langs veien på østsiden av Sørfjorden. Opplysninger om registreringsnummer R-433 fra Digitalarkivet: "Hoteleier Bj. Utne, Ullensvang - R, Buick"

Dette bildet er knyttet til emnene Passasjer, Vei, Bil, Hatt, Frukttrær, Stabbestein, Fruktblomstring

Samling

Bailli Knudtzons Samling

Bailli Knudtzon (1886-1960) var kjøpmann og direktør... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus