Fotografi skapt av

Laget mellom 1954-01-01 og 1954-12-31

Signatur: ubb-dju-nx-0342
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Vei, Gård, Bolighus, Oversiktsbilde

Samling

Enoch Djupdræts samling

Enoch Djupdræt (1892-1962) var utdannet marineoffiser og tok ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus