Fotografi skapt av

Dato: 1950-06-29

Signatur: ubb-ec-010-019b
Eies av

ubåtdepotskip

Dette bildet er knyttet til emnene Krigsskip, Oppdragsfoto, Marineoffiser, Pressefotografi

Avbildet:

HMS Maidstone

Britiske moderskip for undervannsbåter

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus