Fotografi skapt av

Dato: 1956-05-14

Signatur: ubb-ec-010-044a
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Folkemengde, Kaianlegg, Kran, Amerikabåt

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus