Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 2018-01-01 og 2018-12-31

Signatur: ubb-eia-100
Eies av Billedsamlingen

Digitalt bilde tatt til boken «Byuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør».
Allègaten 70, Jahnebakken 3 og 5
Van de Graaf-generatoren, Kjernefysisk laboratorium

Dette bildet er knyttet til emnene Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Park, Skulptur, Laboratorium

Relatert til: Universitetet i Bergen

Avbildet:

Anax Imperator

Laget av Olav Orud, 1990

Teknikk

Digitalt bilde

Et digitalt født bilde. På Billedsamlingen kaller vi det et digitalt bilde når vi kun har en digital repro i samlingen.


comments powered by Disqus