Fotografi skapt av

Laget mellom 1929-08-01 og 1929-12-31

Signatur: ubb-jbk-0028
Eies av

S.S. Haichuig etter piratangrep

Dette bildet er knyttet til emnene Skip, Dampskip

Relatert til: Tredje Samling Aug til Dec 1929

Samling

Jacob Blauuw Kooters samling

Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) fotograferte allerede fra 10-1... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus