Fotografi

Fotografi skapt av

Laget mellom 1928-01-01 og 1930-12-31

Signatur: ubb-jbk-0419
Eies av

Med kapt. Norvalls og Jensen plus skibets høie officerer.

Dette bildet er knyttet til emnene Gruppeportrett, Uniform, Mann, Kaptein

Relatert til: Eastward Bound – eller Reisen til Kina. Vaudeville i mange akter, Album uten tittel [Fotografier fra Øst-Asia, 1928-1930]

Samling

Jacob Blauuw Kooters samling

Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) fotograferte allerede fra 10-1... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus