Fotografi

Fotografi skapt av

Laget mellom 1931-10-01 og 1931-10-31

Signatur: ubb-jbk-0593
Eies av

Junk bevæbnet med kanoner for sejlas paa Canton river.
Victoria fra nordsiden.

Dette bildet er knyttet til emnene Sjø, Tradisjonelle båttyper, Hav

Relatert til: Med Solviken til Pakhoi og Tonkin Oktober 1931

Samling

Jacob Blauuw Kooters samling

Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) fotograferte allerede fra 10-1... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus