Fotografi

Fotografi skapt av

Laget mellom 1928-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-jbk-0615
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Interiør, Arkitektur og byggeskikk, Tempel

Samling

Jacob Blauuw Kooters samling

Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) fotograferte allerede fra 10-1... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus