Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Dato: 1924-11-06

Signatur: ubb-kk-n-274-023
Eies av

Vågsallmenningen 3. A/S S. Garmann Clausen. Foto av hele kvartalet

Dette bildet er knyttet til emnene Kontormaskiner og -utstyr, Flag, Hestekjerre, Tårn, Balkong, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Karnapp, Kontormaskiner og rekvisita

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus