Fotografi

reprodusert av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1939-01-01 og 1949-12-31

Signatur: ubb-kk-n-422-136
Eies av Billedsamlingen

Oppdragsgiver: B.A.B. for Bg. Elektrisitetsverk

Dette bildet er knyttet til emnet Elektrisitetsverk

Relatert til: Bergens Elektrisitetsverk

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus