Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1939-01-01 og 1949-12-31

Signatur: ubb-kk-n-424-204
Eies av Billedsamlingen

Oppdragsgiver: NHH. Arkitekt: Egill Reimers

Dette bildet er knyttet til emnene Arkitektur og byggeskikk, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Tårn, Trær

Relatert til: Egill Reimers, Historisk Museum, Historisk museum (de kulturhist. saml.), Haakon Sheteligs plass 10

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus