Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0009
Eies av

Den internasjonale fiskeriutstillingen i 1865 ble en stor mediebegivenhet, med omfattende pressedekning i både nasjonale og utenlandske aviser. Utstillingen ble også i høy grad synliggjort i de norske illustrerte ukebladene, som på denne forsiden av Skilling-Magazin fra 7. oktober 1865. Skilling-Magazin og Illustreret Nyhedsblad presenterte til sammen 9 xylografiske illustrasjoner fra utstillingen; den nye museumsbygningen fikk også en egen «anmeldelse» og illustrasjon.

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865


comments powered by Disqus