Fotografi skapt av

Laget mellom 1973-01-01 og 1974-12-31

Signatur: ubb-sg-003-001
Eies av

Tatt fra vinduet i Kjellersmauet 4

Dette bildet er knyttet til emnene Barn i lek, Jente, Gutt, Smau, Brostein, Steinhelle, Hverdagsklær, Søsken

Relatert til: Barn i byen

Avbildet:

Henrich Greve
(1966-01-01 -    )

Ingvild Greve
(1972-03-09 -    )

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus