Fotografi skapt av

Laget mellom 1974-01-01 og 1974-12-31

Signatur: ubb-sg-004-034
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Barn i lek, By- og småsteder, Fotball, Smau, Hverdagsklær, Fotballkamp, Ballspill

Relatert til: Barn i byen

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus