Fotografi skapt av

Laget mellom 1976-01-01 og 1976-12-31

Signatur: ubb-sg-017-026
Eies av Billedsamlingen

Marianne Gullestad og Solveig Greve på trappen

Dette bildet er knyttet til emnene Personbil, Bolighus, Gate, Venninner, Steintrapp, Forsker, Kamera, Fotograf

Avbildet:

Solveig Greve
(1946-04-29 -    )

Førstebibliotekar og faglig leder på Billedsamlingen, UBB. Fotograf og Kunstner

Marianne Gullestad
(1948-03-28 - 2008-03-10)

Sosialantopolog

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus