Fotografi skapt av

Dato: 1970-06-04

Signatur: ubb-sg-020-035
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Trehusbebyggelse by, Smau, Blomsterkasse, Uthus, Steintrapp, Utedo

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus