Fotografi skapt av

Laget mellom 1975-01-01 og 1975-12-31

Signatur: ubb-sg-025-005
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Kaianlegg, Mekanisk verksted, Slipp, Kran, Industriområde

Relatert til: Skjøndals Slip & Mek. Verksted AS

Avbildet:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus