Fotografi skapt av

Laget mellom 1918-03-01 og 1918-04-30

Signatur: ubb-tww-0640b
Eies av

Bryggen i Ulvik før 1930

Dette bildet er knyttet til emnene Bygd, Brygge, Kaianlegg, Naust, Bakeriutsalg, Landhandel

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus