Fotografi skapt av

Laget mellom 1915-01-01 og 1915-12-31

Signatur: ubb-tww-0970
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Hund, Hage, Benk

Avbildet:

Emilie Wilson
(1843-03-19 - 1936)

Fullt navn: Georgine Karoline Emilie Wilson

Amy Wilson
(1888-10-10 - 1978-09-22)

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus