Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1910-12-31

Signatur: ubb-tww-0976
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnet Gruppeportrett

Avbildet:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus