Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1908-12-31

Signatur: ubb-tww-0977
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Mann, Hage

Avbildet:

Thorstein Jersin sr.
(1861 - 1930)

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus