Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1910-12-31

Signatur: ubb-tww-1000
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Hage, Mann

Avbildet:

Thorstein Jersin sr.
(1861 - 1930)

Marie Jersin
(21.des.1835 - 19.jan.1921)

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus