Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1908-12-31

Signatur: ubb-tww-1007
Eies av

Familien Jersin på Frednæs Hop

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Familieportretter, Hund, Villa, Søyler

Avbildet:

Edna Jersin
(1892 - 1980)

Agnes Jersin
(1868 - 1940)

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus