Fotografi skapt av

Dato: 1960-07-04

Signatur: ubb-w-f-009311
Eies av

Kollstien. Øvre Kollstien

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Drabantby

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus