Fotografi skapt av

Dato: 1962-06-17

Signatur: ubb-w-f-070666
Eies av

Forvatnet med kanalen fra Liavatnet. Kanalen var en del av det store dreneringsprosjektet som tørrla store deler av myrområdene midt i Åsane.

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Kanal, Myr

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus