Fotografi

Dato: 1962-07-18

Signatur: ubb-w-f-080419
Eies av

Tuberkulosehjemmet, Lyngbø. I dag Lyngbøtunet sykehjem

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Sykehjem, Tuberkulose

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus