Fotografi skapt av

Dato: 1963-06-02

Signatur: ubb-w-f-106117
Eies av

Strandkaien

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Forretningsgård

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus