Fotografi skapt av

Dato: 1963-06-02

Referanse:

Signatur: ubb-w-f-106154
Eies av

Skuteviken. Sjøflyhavnen

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Havn, Oversiktsbilde, Seilskip, Kaianlegg, Industriområde, Sjøflyhavn

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus