Fotografi skapt av

Dato: 1970-08-24

Signatur: ubb-w-f-204875
Eies av

Kronstad. Mjølner A/S

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Industribygning, Metallindustri

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus