Fotografi skapt av

Dato: 1948-10-08

Signatur: ubb-w-sh-013775
Eies av

Sporveienes Bensindepot, Nor A/S

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus