Fotografi skapt av

Dato: 1950-07-04

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-022727
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Kirke, By- og småsteder, Skolebygning, Oversiktsbilde

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus