Fotografi skapt av

Dato: 1955-06-02

Signatur: ubb-w-sh-080707
Eies av

Bergen

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus