Fotografi skapt av

Dato: 1955-06-02

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-080721
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Reperbane, Gravplass

Relatert til: Fagerheim Fabrikker

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus