Fotografi skapt av

Dato: 1955-06-02

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-080740
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Boligblokk, Skolebygning, Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg

Relatert til: Merinospinneriet A/S, Hellen skole

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus