Fotografi skapt av

Dato: 1958-09-06

Signatur: ubb-w-sh-119772
Eies av

Nøstet

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Lager

Relatert til: Norsk Bjergingskompagni A/S

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus